Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 2 februari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Wijkhub Lombardijen, Dantestraat

Voorzitter
Cary Lindeborg
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 2 februari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  uitnodigingen:
  22/2 - 11.00-13.30 uur -  wandeling met wethouder Versnel, maximaal 2 wijkraadsleden kunnen aanhaken


  terugkoppelingen?

  Besluit

  rand is afwezig, zk

 2. 2

  Besluit

  agendapunt 5b wordt toegevoegd: evaluatie nieuwjaarsborrel
  agendapunt 5c wordt toegevoegd: vergaderorde plus meer bezoekers trekken
  de agenda wordt verder conform voorstel vastgesteld

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners - nog geen insprekers gemeld
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  De wijkraad heeft bijgevoegd ongevraagd advies opgesteld en vraagt andere wijkraden of zij mee willen tekenen.

  Besluit

  - de wijkraad besluit unaniem om mee te tekenen met het ongevraagd advies MeldR app terugkoppeling

 7. 4.c

  de wijkraad had afgesproken om na deze gesprekken en de antwoorden te kijken welke vervolgacties zij als wijkraad zou willen opzetten

  Besluit

  de wijkraad vond het een goed gesprek en wil een positieve terugkoppeling sturen aan de wethouder Yigit
  de wijkraad wil vervolgafspraken maken met NPRZ

 8. 4.d

  Besluit

  de wijkraad besluit om te gaan rouleren tussen verschillende locaties voor de formele vergaderingen:
  - Nebokerk - Johanneskerk - Petrakerk - Zonnelicht
  B plan: HPL locatie

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a
  voortgang wijkverslag
 11. 5.b

  Besluit

  er is het een en ander misgegaan op de nieuwjaarsreceptie. Dus voor de volgende keren:


  - de voorleestekst en later ook geprinte tekst van Cary was niet voorgelegd aan wijkraad; deel dit voortaan op tijd
  - er moet een draaiboek komen, ook over communicatie
  - er moet op tijd locatie en vergunningen worden aangevraagd
  - van alles wat geld kost moet een offerte komen die voorafgaand aan het event goedgekeurd moet zijn door financiën van gemeente, reken hiervoor 2 weken
  - afspraken moeten bevestigd en vastgelegd worden
  - sprekers moeten vastgelegd worden
  - er moet duidelijkheid zijn of alcohol op een locatie geschonken kan worden en er moet indien nodig een vergunning zijn, geen intentieverklaring
  - afspraken met de locatie moeten op schrift worden vastgelegd en worden doogenomen met de verantwoordelijke
  - duidelijke taakverdeling
  - aanmelding niet meer nodig
  - gekochte hapjes worden niet doorverkocht

 12. 5.c

  Besluit

  - als je niet kunt, meld je je af
  - probeer om naar externe uitnodigingen te gaan
  - meer bezoekers (agenderen volgende vergadering - NB: volgende informele)

 13. 6
  Ter informatie:
 14. 6.a

  de namen van bewoners en contactgegevens zijn doorgestuurd naar de ambtenaren die de klankbordgroep gaan begeleiden.

 15. 7

  mededeling: traject Zeewaardig is met levering visualisaties afgerond

  Besluit

  - de wijkraad wil kijken of ze belastaangifte desk kunnen aanbieden aan bewoners (jerry zoekt het uit want HPL doet dit mogelijk al)

 16. 8
  Sluiting