Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

Huis van de Wijk Menanderstraat 89/90

donderdag 6 juli 2023

20:00 - 21:30
Locatie

Huis van de Wijk Meanderstraat

Voorzitter
Albert Elzinga
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nlLET OP: starttijdstip is veranderd naar 20.00 uur

Agendapunten

 1. 1

  Besluiten

  - de wijkraad en wijkwethouder Ronald Buijt hebben een informatief moment. De wethouder geeft aan altijd bereikbaar te zijn voor de wijkraad over bijvoorbeeld seniorenrestaurants, opvang in de wijk en andere kwesties

  rand is afwezig

  wethouder Ronald Buijt licht zijn taak als wijkwethouder toe en geeft aan altijd bereikbaar te zijn voor de wijkraad. Hij is van plan 2x per jaar langs te komen

 2. 2

  Besluiten

  - de agenda wordt volgens voorstel vastgesteld

  - de wijkwethouder Ronald Buijt komt kennismaken dus dit wordt toegevoegd aan de agenda  onder 1

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4

 5. 4.a

  Besluit

  - de besluitenlijst van 1 juni is niet voor iedereen zichtbaar dus wordt nogmaals geagendeerd

 6. 4.b

  zie concept van Maartje in bijlage

  Besluit

  - op zich schaart de wijkraad zich achter het advies maar er zijn nog wat vragen om:
  - mogelijk scherper te formuleren dat wijkraad een andere stillere ruimte zou wensen voor de dependance, ruimere openingstijden, mogelijkheden om ipads en laptops te lenen


  - Maartje en Albert kijken nog eens samen naar de formulering

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  De stadsmariniers hebben een speciale functie in Rotterdam. Ze hebben een focus op veiligheid en wat er speelt in de wijken en vallen direct onder de burgemeester. Marcel Dela Haije is een door de wol geverfde stadsmarinier en gaat zich nu inzetten voor Lombardijen. Hij komt vandaag kennis maken met de wijkraad

  Besluit

  Stadsmarinier Martin Dela Haie gaat met een speciale integrale opdracht in Lombardijen werken

 9. 5.b

  SOL werkt nu een jaar in de wijk en heeft de belangrijkste welzijnsopdracht inclusief jongeren- ouderen en armoedebeleid. 
  Hoe gaat het in Lombardijen, wat zijn de speerpunten, het programma? Hoe kunnen SOL en wijkraad samen optrekken.
  Het doel is om dit gesprek een aantal keren per jaar te gaan voeren. Later in het jaar gaat SOL een meer uitgebreide presentatie geven

  Besluit

  Vertegenwoordigers van Sol en de wijkraad bespreken diverse onderwerpen op het gebied van welzijn voor jongeren en ouderen. 
  Mogelijk kunnen SOL en de wijkraad samen optrekken in communicatie naar de wijk
  De wijkraad vraagt speciale aandacht voor LBTQ jongeren in Lombardijen
  In het najaar wordt een vervolgafspraak gepland

 10. 5.c

  dinsdag 27 juni was een bijeenkomst van de klankbordgroep van Leeuwen. Albert geeft een update van de stand van zaken

  Besluit

  Albert geeft aan dat de beschikking is afgegeven. De communicatie hierover is overlegd met de klankbordgroep.
  De bewoners gaan door met gerechtelijke procedures

 11. 5.d

  de wijkraad zet zich in voor het verminderen van de verkeerdruk op de Pascalweg. Tijdens het collegebezoek in april is hier onder andere aandacht aan besteed, maar was wethouder Karremans helaas niet aanwezig. Het gewenste verkeersonderzoek is opgenomen in het jaaractieplan. 
  Joost Klimbie (senior adviseur mobiliteit) en Sanne Deventer (adviseur mobiliteit IJsselmonde) geven een presentatie over de opzet van de onderzoeksopdracht die naar verwachting in het najaar van 2023 uitgevoerd gaat worden.

  Besluit

  Joost Klimbie geeft een presentatie over het verkeersonderzoek Pascalweg

 12. 5.e

  voorstel bespreking met werkgroep duidelijke taal (van de gemeente) met Rob Michilsen en Fenny Brandsma:
  - donderdag 10 augustus, 16.00 uur met Maartje, Cary en een derde wijkraadslid

 13. 5.f

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a
  Bewonersinitiatieven - lijst tot en met 2e kwartaal wordt gemaild
 16. 7

  Besluit

  - Orsine kan een voorstel over burendag inbrengen
  - de wijkraad wil voortaan liever niet meer om 20.00 uur beginnen

 17. 8
  Sluiting